Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Den 25:e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen från EU, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft . Den handlar kortfattat om en EU-förordning som syftar till att stärka skyddet för privatpersoner vid behandling av personuppgifter. När den träder i kraft ersätter den Dataskyddsdirektivet från 1995, samt alla medlemsländers nuvarande nationella bestämmelser. I Sveriges fall handlar det om PUL, Personuppgiftslagen.

GDPR ställer också nya krav på alla företag, myndigheter och organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter. Enkelt uttryckt kan sägas att GDPR konkretiserar regelverket kring skyddet av personlig data, och förtydligar ansvaret kring uppgifter som hanteras och lagras. Det är viktigt att du som lagrar, eller på annat sätt behandlar, personuppgifter sätter dig in i grunderna kring GDPR.

Här kan du hitta information om GDPR och vad det innebär:

Att tänka på vid behandling av personuppgifter i iZ Groups tjänster

Till att börja med är det bra att titta på denna sida om vad en personuppgift faktiskt är. Om du vet med dig att du på ett eller annat sätt behandlar personuppgifter så finns det som tidigare nämnt mycket att tänka på.

Några konkreta tips vi kan ge när det gäller personuppgiftsbehandling kopplat till våra tjänster är:

  • Behandla ej personuppgifter du inte behöver (oavsett samtycke eller liknande) och om möjligt avstå helt från att behandla extra känsliga uppgifter.
  • Se till att de uppgifter du behandlar och insamlar görs med rättslig grund.
  • Se till att du har koll på dina skyldigheter i form av personuppgiftsansvarig.
  • Använd krypterade protokoll för t.ex. din webb, mail och vid filöverföringar.
  • Håll dina applikationer där uppgifter behandlas säkra, ständigt uppdaterade och begränsa tillgång till uppgifter så mycket det går.

Viktiga dokument och information för dig som kund

Vi har här samlat ihop viktiga dokument och sidor med information som gäller för dig som kund till iZ Group från det att GDPR träder i kraft (fram tills dess hanteras uppgifterna enligt PUL).

 

Copyright © 1995-2019 by iZ