Rättigheter och sitemap

Rättigheter och sitemap

Personuppgifter och integritet

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. För att skydda och värna om våra kunders integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.

Upphovsrätt

Materialet (text, bilder, layout osv) på vår hemsida (www.iz.se, www.izg.se, www.izg.jp) är upphovsrättsskyddat enligt Bernkonventionens bestämmelser. Om du vill använda material från vår hemsida, ansök då först om tillstånd genom att kontakta oss.

De varumärken som omnämns på vår hemsida är upphovsrättsskyddade och varumärkesskyddade till respektive ägare.

Cookies

Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera vår hemsida för besökare. Om du inte vill att vi ska göra detta så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kan begränsas.

Copyright © 1995-2019 by iZ